SKT

System Kontroli Trzeźwości

Początek Istotne cechy Wydajność Sposób działania Integracja Kontakt prezentacja prezentacja alkomat RFID Bramka Drzwi

Ciekawe linki
MEDART2000 PROMILER ALKOTESTER

logo



Nasz System Kontroli Trzeźwości może działać autonomicznie, badając trzeźwość pracowników i zapobiegając dopuszczeniu do pracy nietrzeźwych.

Może być jednak jednym z elementów bardziej rozbudowanego systemu.

Centralny program sterujący pomiarami obsługuje też inne czytniki kart, nie tylko te przypisane do alkomatów.
Kolejne czytniki mogą działać jako element systemu kontroli dostępu, po sprawdzeniu uprawnień właściciela karty otwierać drzwi, uruchamiać kołowrorty, podnosić szlabany, otwierać bramy przemysłowe, rolowane i przesuwne, sterowwać zakładowym dystrybutorem paliw .

Możliwe jest również automatyczne zamykanie drzwi/baram o określonej godzinie lub po uzbrojeniu alarmu wewnątrz obiektu.

Kolejne czytniki mogą być wykorzystywane w systemie rejestracji czasu pracy .

Wiadomości sms mogą być wysyłane nie tylko w przypadku wykrycia nietrzeźwego, interfejs użytkownika systemu powala na zredagowanie dowolnej wiadomości i wysłanie do zainteresowanych pracowników na przykład o planowanym terminie spotkania czy dokumencie oczekującym na akceptację.

Istotne w naszym rozwiązaniu jest to, że system nie posiada ograniczeń terytorialnych, poszczególne jego elementy mogą się znajdować w dowolnym miejscu zakładu, w jego oddziale, nawet na terenie innego państwa. Wymagane jest jedynie połaczenie przez sieć z centralnym serwerem.

Wszystkie istotne dane (uprawnienia do drzwi, numery telefonów, historia wejśc i wyjść pracowników, dokumentacja badania trzeźwości itp.) Znajdują się w jednym miejscu, w centralnej bazie danych.

Po zainstalowaniu kolejnego punktu kontroli trzeźwości czy szlabanu nie trzeba w lokalnym sterowniku wpisywać uprawnień pracowników.

W systemie RCP pracownik może zarejestrować rozpoczęcie pracy w macierzystym przedsiębiorstwie, a zakończenie w oddziale w innym mieście, czy z wykorzystaniem mobilnego stanowiska (na przykład pracownicy firmy budowlanej).