System Kontroli Trzeźwości

Początek Istotne cechy Wydajność Sposób działania Integracja Kontakt prezentacja prezentacja alkomat RFID Bramka Drzwi

Ciekawe linki
MEDART2000 PROMILER ALKOTESTER

logo


Centralna baza danych systemu działa na serwerze. Stanowiska pomiarowe łączą się z programem sterującym systemem poprzez sieć komputerową.

Każdy z pracowników posiada kartę identyfikacyjną RFID, po jej zbliżeniu do czytnika lokalny sterownik stanowiska przekazuje programowi sterującemu na serwerze odczytany numer karty. Oprogramowanie na serwerze na jego podstawie identyfikuje w bazie danych pracownika, wysyła polecenie włączenia

alkomatu

i zrobienia trzech zdjęć.
Trzech, bo pracownik może sie na chwilę odwrócić, pochylić, zasłonić twarz ramieniem zdejmując czapkę.
Zdjęcia przesyłane są na dysk serwera, mogą zostać później użyte do sprawdzenie, czy badaniu poddał się właściwy pracownik, czy usłużny kolega.

Równocześnie alkomat przygotowuje się do pracy, co trwa około dwu sekund, po czym zapala zieloną lampkę sygnalizując gotowość do pomiaru.
Równolegle na wyświetlaczu pojawiają się kolejne instrukcje dla badanego pracownika, "Zbliż Kartę", "Proszę czekać", "Proszę dmuchać".
Po pomiarze system zapisuje wynik (identyfikator pracownika,

zawartość alkoholu

, datę i czas pomiaru, numer zdjęcia) w bazie danych serwera, a na wyświetlaczu pojawia się zmierzona zawartość alkoholu.
Jeśli alkomat nie wykrył alkoholu w wydychanym powietrzu, informacja o pozytywnym wyniku wyświetlana jest przez dwie sekundy, po czym alkomat zostaje wyłączony i może wykonać kolejny pomiar.
Cały cykl trwa około 8 sekund.

Jeśli alkomat wykrył alkohol w wydychanym powietrzu informacja o tym i instrukcja co pracownik powinien zrobić wyświetlana jest dłużej, 20 sekund.
System blokuje kartę pracownika, uniemożliwiając jej użycie do innych celów (uruchomienie kołowrotu, otwarcie drzwi, podniesienie szlabanu na parkingu, pobranie kluczy z depozytariusza itp.)
Do przełożonych wysyłany jest sms z informacją o incydencie, dla pewności również email, gdyby z jakiegoś powodu sms nie dotarł.
Opcjonalnie uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna lub optyczna, żeby zwrócić uwagę pracowników ochrony.
Cały proces badania pracowników jest

zautomatyzowany

, nie wymaga obecności pracownika ochrony czy działu BHP.
O określonej porze dnia (zwykle nocą) przełożeni otrzymują pocztą elektroniczną raport w formacie pdf o przebadanych pracownikach swojego działu i raport, kto badaniu się nie poddał.

Użytkownicy systemu (administratorzy) mają do niego dostęp z dowolnej przeglądarki WWW, po zalogowaniu się mogą przeglądać wyniki badań, zdjęcia, dodawać nowych pracowników, blokować karty pracowników zwolnionych, dopuszczać do pracy pracowników u których został wykryty

alkohol w wydychanym powietrzu

.

Obecność alkoholu w wydychanym powietrzu mogła być spowodowana użyciem płynu do dezynfekcji jamy ustnej, lekarstwa a nawet czekoladki. W każdym przypadku wykrycia alkoholu konieczne jest więc powtórzenie pomiaru po upływie kilkunastu minut, innym przyrządem.
Jeśli powtórne badanie wykaże, że pierwszy pomiar był fałszywy, przełożony (administrator, pracownik BHP) aktywuje kartę pracownika, opisując zdarzenie.